Hunebedden in Nederland

Zorgen voor morgen

Drs. R.H.J. Klok

158 Blz., ISBN 90 228 3740 8     
Uitgeverij Fibula - van Dishoek, 1979     


De auteur van het succesvolle 'Archeologisch Reisboek' heeft zich in dit nieuwe boek gericht op een groep bijzondere archeologische monumenten in ons land. Hunebedden vormen vandaag de dag een bron van zorg. Zorg in deen dubbele betekenis, hetgeen in de ondertitel tot uitdrukking is gebracht.
Zorg enerzijds in de vorm van ongerustheid dat de huidige, welgemeende ontwikkeling wordt voortgezet, waarbij de hunebedden, waar zulks in het kader van de ruimtelijke ordening noodzakelijk blijkt, keurig worden gespaard of liever uitgespaard. Een ontwikkeling ook, waarbij de hunebedden steeds meer vervreemden van hun oorspronkelijk milieu en functie envoorzien van plantsoen, prullebak en parkeerplaats geleidelijk verwoorden van cultuurmonumenten tot recreatief object.
Zorg anderzijds in de vorm van concrete suggesties betreffende selectieve ontsluiting en over het ruimtelijk beheer. Aan de hand van verschillende typen, de kenmerken, het onderzoek, de situering en beschikbare informatie wordt voorgesteld 19 van de 53 bestaande hunebedden op een verantwoorde wijze aan het publiek te presenteren. Met name van deze hunebedden wordt hier een aantal wetenswaardigheden o.m. het onderzoek betreffende, opgesomd.


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     


Terug naar de vorige pagina