Frieslands oudheid

Het rijk van de Friese koningen, opkomst en ondergang

H. Halbertsma

406 Blz., ISBN 978 90 5345 167 0     
Uitgeverij Matrijs, tweede druk 2001     


'Wegens het vergevorderde jaargetijde moest de Angelsaksiche bisschop Wilfried er van afzien zijn reis naar Rome meteen te vervolgen en zo geschiedde het dat hij met zijn reisgezellen de winter doorbracht aan het hof van de Friese koning Aldgisl. Deze stond hem toe vrijelijk het evangelie te verkondigen en dit sloeg zo aan dat hij bijna alle aanzienlijken tot de doop overhaalde. De bijzonder rijke visvangst gedurende Wilfrieds optreden in Friesland werd als een teken Gods opgevat en liet niet na de Friezen, voor wie de visserij van zulk een groot belang was, gunstig voor Wilfrieds prediking te stemmen.'

Bovenstaand verhaal vertelt Herre Halbertsma in zijn studie over de lotgevallen van het Friese volk en zijn woongebied vanaf de prehistorie tot in de middeleeuwen. Het werk van deze geboren verhalenverteller is overwegend gebaseerd op geschreven bronnen. Frieslands oudheid - zijn proefschrift - verscheen in 1982 als een gestencilde uitgave in een zeer beperkte oplage. In het nieuwe boek zijn tal van veranderingen aangebracht. Naast een samenvatting en vele illustraties is een uitgebreid register, een gemoderniseerd notenapparaat en een bijgewerkte bibliografie toegevoegd.


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     


Terug naar de vorige pagina