100 eeuwen begraven rond Anloo

Redactie Lukas Hoven en Albert Hovius

Eindredactie Bertus Boivin

144 Blz., ISBN 978 90 9030 898 2     
Uitgave van de Vereniging Historisch Anloo, 2018     


Leven en dood zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De cirkel van geboorte, leven en sterven sluit zich vroeg of laat voor iedereen. Hoe wordt omgaan met de dood en de gestorvenen verschilt van tijd tot tijd, van plaats tot plaats, van religie tot religie.
In het gebied van het middeleeuwse kerspel Anloo kan duizenden jaren grafcultuur worden beleefd in het decor van een prachtig historisch landschap. Die beleving kan worden ervaren door het lezen van dit rijk geïllustreerde boek, maar ook door de fietsroute te fietsen.


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     


Terug naar de vorige pagina